ทำไมต้องมีเว็บไซต์

ในปัจจุบันการทำเว็บไซต์ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของธุรกิจไทย ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากอัตราการเพิ่มมากขึ้นของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ทของคนไทยในหลายๆช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคค