สร้าง Dynamic Content ด้วย Switch Case

ก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายถึงคำสั่ง “Switch Case” ก่อนนะครับ Switch Case ก็คือ คำสั่งที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไขเพื่อที่จะเลือกทำ จะมีรูปแบบ Syntax ดังนี้

<?php
switch (n) {
  case label1:
    code to be executed if n=label1;
    break;
  case label2:
    code to be executed if n=label2;
    break;
  case label3:
    code to be executed if n=label3;
    break;
  ...
  default:
    code to be executed if n is different from all labels;
}
?>

เมื่อเราทำความรู้จักกับ Switch Case แล้วเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ เริ่มจากสร้างไฟล์ PHP เตรียมไว้ตามรูป ซึ่งในแต่ละไฟล์ ใส่เนื้อหาอะไรไปก็ได้นะครับ

Dynamic Content 1

ต่อมาเปิดไฟล์ index.php แล้วพิมพ์โค้ดดังนี้

<html>
  <head>
    <title>PHP Dynamic Website</title>
    <meta charset="utf8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1 style="text-align: center">
        This is Header
      </h1>
      <nav>
        <ul>
          <li><a href="<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>?page=home">Home</a></li>
          <li><a href="<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>?page=about">About</a></li>
          <li><a href="<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>?page=portfolio">Portfolio</a></li>
          <li><a href="<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>?page=contact">Contact</a></li>
        </ul>
      </nav>
      <hr>
    </header>

    <div class="content">
    <?php    
    switch (@$_GET['page']) {
      case "about":
        include "about.php";
        break;
      case "portfolio":
        include "portfolio.php";
        break;
      case "contact":
        include "contact.php";
        break;
      default :
        include "home.php";
    }
    ?>
    </div>

    <footer>
      <hr>
      <p style="text-align: center">This is Footer</p>
    </footer>
  </body>
</html>

แล้วทำการรัน จะได้หน้าตาแบบในรูปครับ

Dynamic Content 2

เมื่อลองกดที่ลิงค์แล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่วนของ content เพราะมันมีการส่งตัวแปลง $page มากับ query string ซึ่งเราได้ใส่ คำสั่ง switch case เข้ามาตรวจสอบ และหากค่าที่อยู่ในตัวแปล page เข้าไปที่เงื่อนไขไหน มันก็จะเรียกไฟล์ หรือเนื้อหาที่อยู่ในเงื่อนไขนั้นออกมาแสดง เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จครับ 🙂